Các sản phẩm tỏi Lý Sơn chất lượng được DORI chọn lọc từ các cánh đồng trên đảo Lý Sơn.