Những sản phẩm mới nhất từ Dori Lý Sơn như: tỏi đen Lý Sơn, rượu tỏi đen Dori Lý Sơn, cao tỏi đen Dori Lý Sơn, đậu phộng rang tỏi Lý Sơn Tư Còi, tỏi Lý Sơn VietGAP Dori, tỏi Lý Sơn ít tép Dori, hành Lý Sơn VietGAP Dori,...
Tất cả sản phẩm đều được trồng, lên men, sản xuất tại ruộng tỏi của Dori, bà con nông dân hợp tác cùng Dori và nhà máy sản xuất tỏi đen của Dori tại An Vĩnh, đảo Lý Sơn.