Những sản phẩm Dori Lý Sơn liên tục khuyến mãi từ 10-25%. Tỏi đen Dori Lý Sơn, rượu tỏi đen Lý Sơn, cao tỏi đen Lý Sơn, tỏi Lý Sơn, hành tím Lý Sơn, nước mắm Lý Sơn, chả cá Lý Sơn, cá khô Lý Sơn, rong biển Lý Sơn, đậu phộng rang tỏi Lý Sơn,...