Hết hàng
 Cá Nhái Khô Lý Sơn  Cá Nhái Khô Lý Sơn
Hết hàng
 Cá cơm khô DORI Lý Sơn  Cá cơm khô DORI Lý Sơn