Tỏi Lý Sơn - Loại ít tép - túi lưới 500gr

87,500₫

Mô tả

Củ tỏi ít tép Lý Sơn có 3 đến 7 tép, nông dân Lý Sơn hay gọi là tỏi 3 tép hay đơn giản là tỏi 3 Lý Sơn.

Củ tỏi ít tép tuy củ nhỏ, nhưng tép ít, đặc biệt là củ tỏi không có tép lõi. Tép tỏi có xu hướng lớn hơn loại nhiều tép nên dễ bóc và tiện lợi, ăn ngon và cay hơn.

Bình luận

Sản phẩm khác