Các đặc sản Quảng Ngãi nổi tiếng, thơm ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như: cá bống sông Trà, quế Trà Bồng, tỏi hành Lý Sơn, tỏi đen Lý Sơn, rượu tỏi đen Lý Sơn, cao tỏi đen Lý Sơn, mật ong nguyên chất, cốm rang, mạch nha Quảng Ngãi, đường phèn Quảng Ngãi, kẹo gương Quảng Ngãi,...