Gia vị tự nhiên nguyên chất từ cánh đồng đến bàn ăn, được DORI THƠM chọn lọc từ các nguồn nguyên liệu tốt nhất.