• Tỏi cô đơn Lý Sơn ít nhất 50% tỏi 1 tép "rặt ri" (theo tiếng địa phương Lý Sơn, có nghĩa là tỏi đúng 1 tép), còn lại là tỏi 1 tép cỏng (theo từ địa phương ở Lý Sơn, hay còn gọi là tỏi 2 tép). Tỏi cô đơn của Lý Sơn phải có tỏi cỏng đi kèm, đó là đặc trưng mà loại tỏi nhái không có. Nên đây cũng là 1 cách phân biệt với tỏi nhái tỏi cô đơn Lý Sơn. Tỉ lệ tỏi cỏng nhiều thì giá càng rẻ. Với tỏi cô đơn người dân nhặt từ rẫy tỏi thì tỉ lệ cỏng rất nhiều.
  • Dori thu mua trực tiếp từ nông hộ Lý Sơn