Tỏi Lý Sơn - Dori Gold - Kích cỡ đặc biệt - Túi 500g

Hết hàng

Mô tả

Được Dori chọn lọc từ những củ có kích cỡ to đặc biệt và chất lượng của các nông hộ hợp tác cùng Dori.

Kích cỡ thông thường của tỏi Lý Sơn là: 1-3.5cm (đường kính).

Tỏi Lý Sơn - GOLD - Kích cỡ đặc biệt có đường kính: 3-4cm.

Bình luận

Sản phẩm khác