10%
Vỏ ốc hoa Dori

Mô tả

Vỏ ốc hoa Dori được thu lượm từ vùng biển quanh đảo Lý Sơn và Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam

Vỏ ốc hoa Dori được thu lượm từ vùng biển quanh đảo Lý Sơn và Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam

 

Bình luận

Sản phẩm khác