18%
Tỏi Khánh Hòa - Dori Thơm 1kg - Trồng từ giống tỏi Lý Sơn, củ to hơn tỏi Lý Sơn và thơm gần bằng tỏi Lý Sơn

Tỏi Khánh Hòa - Dori Thơm 1kg - Trồng từ giống tỏi Lý Sơn, củ to hơn tỏi Lý Sơn và thơm gần bằng tỏi Lý Sơn

99,000₫120,000₫

Mô tả

Tỏi Khánh Hòa - Dori Thơm 1kg - Trồng từ giống tỏi Lý Sơn, củ to vừa và thơm gần bằng tỏi Lý Sơn. Xuất xứ từ vùng trồng Khánh Hòa, Việt Nam. Được trồng từ giống tỏi Lý Sơn bởi người Lý Sơn di cư vào Khánh Hòa, theo phương thức trồng tỏi của người Lý Sơn nên cho ra chất lượng gần bằng tỏi Lý Sơn, thường củ tỏi Khánh Hòa to hơn tỏi Lý Sơn khoảng 20-40%;

Bình luận

Sản phẩm khác