Trồng ít hành tím Lý Sơn xen lẫn mè (vừng) ở đám rẫy hướng hữu cơ nhân lúc trời ưu đãi nước.

Trồng ít hành tím Lý Sơn xen lẫn mè (vừng) ở đám rẫy hướng hữu cơ nhân lúc trời mưa.
Đám rẫy này đã được trồng theo phương pháp hữu cơ từ năm 2017. Đến mùa hè 2018 được trồng mè (vừng) để che phủ đất, lấy hạt. Còn thân dùng làm phân hữu cơ. Tranh thủ trời có mưa nên được trồng xen 1 ít hành Lý Sơn vào để tăng thu nhập.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận