Tỏi Lý Sơn - Loại ít tép VietGAP - túi lưới 500g

Hết hàng

Mô tả

Củ tỏi ít tép Lý Sơn có 3 đến 7 tép, nông dân Lý Sơn hay gọi là tỏi 3 tép hay đơn giản là tỏi 3 Lý Sơn.

Củ tỏi ít tép tuy củ nhỏ, nhưng tép ít, đặc biệt là củ tỏi không có tép lõi. Tép tỏi có xu hướng lớn hơn loại nhiều tép nên dễ bóc và tiện lợi, ăn ngon và cay hơn.

Tỏi Lý Sơn - Loại ít tép VietGAP được chọn lọc từ ruộng tỏi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP của Dori tại xã An Vĩnh và An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây chúng tôi thay thế dần phân bón và thuốc BVTV hóa học bằng loại phân bón hữu cơ, chế phẩm vi sinh,...

Bình luận

Sản phẩm khác