Đậu phộng rang tỏi Lý Sơn thơm nồng mùi vị tỏi.

Có 2 loại: đậu phộng Lý Sơn và đậu phộng Quảng Ngãi.