Link deal Tỏi Lý Sơn Dori - Loại tỏi nhiều tép - Trồng tại đảo Lý Sơn (Túi lưới 1kg) trên sàn TMĐT

https://tiki.vn/toi-ly-son-dori-loai-toi-nhieu-tep-trong-tai-dao-ly-son-tui-luoi-1kg-p58673153.html

Mã KM: DORI119

https://shopee.vn/Tỏi-Lý-Sơn-Dori-Loại-tỏi-nhiều-tép-Trồng-tại-đảo-Lý-Sơn-(Túi-lưới-1kg)-i.63380714.7945103978

Mã KM: PPPHDR119

https://www.lazada.vn/products/toi-ly-son-dori-loai-toi-nhieu-tep-trong-tai-dao-ly-son-tui-luoi-1kg-i761444165-s2000380385.html

Link Voucher: https://www.lazada.vn/shop/i/landing_page/voucher?sellerId=200162631623&voucherId=204480228031623&wh_weex=true

https://www.sendo.vn/toi-ly-son-dori-loai-toi-nhieu-tep-trong-tai-dao-ly-son-tui-luoi-1kg-32265185.html

Mã KM: SDACSDORI119

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận