Làm nông cùng DORI

CUỘC CÁCH MẠNG MỘT CỌNG RƠM - PDF

Xin chào các bạn!Tôi (người biên tập) vô tình gặp cuốn sách này vào những ngày đông 2016. Thực sự cuốn sách đã giúp tôi định hướng rõ điều mình muốn cho cá nhân và cho quê hương mình.Nói về "cách mạng" nhưng cuốn...

Xem tiếp