Làm nông cùng DORI

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ THỰC VẬT CỤ THỂ

Vệ sinh“KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ NHỮNG THỨ BỊ NHIỄM SÂU BỆNH Ở XUNG QUANH. CỐ GẮNG TẠO THÓI QUEN SẠCH SẼ”Vệ sinh sạch sẽ là cực kỳ quan trọng để phòng ngừa sự lây lan của sâu bệnh, đặc biệt...

Xem tiếp

BỐN BƯỚC THIẾT LẬP LẠI TRẬT TỰ TỰ NHIÊN - P2

3. Giới thiệu và thực hiện lại việc đa dạng hóa cây trồngBước thứ ba là giới thiệu và áp dụng lại việc đa dạng cây trồng trong hệ thống sản xuất bởi vì sự đa dạng là phương pháp...

Xem tiếp

BỐN BƯỚC THIẾT LẬP LẠI TRẬT TỰ TỰ NHIÊN - P1

Việc cày xới đất làm xáo trộn sự cân bằng của các loài côn trùng, nấm, virút, vi khuẩn và các loài sinh vật khác sống trong đất. Sự xáo trộn trong đất phá vỡ các ống dẫn của rễ...

Xem tiếp

Các nội dung cần quan tâm trong tổ chức sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Để phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam thành công, theo chúng tôi, rất cần quán triệt các quan điểm nêu trên và tập trung vào các nội dung sau: i) Bảo vệ và cải thiện độ phì nhiêu...

Xem tiếp