Phân loại nhân viên dùng ma trận phân loại

Bài viết này đề cập đến phương pháp phân loại nhân viên bằng bảng ma trận.

Tầm quan trọng của việc nhận thấy sự khác biệt giữa các nhân viên

Là một nhà quản lý, bạn phải phân loại được nhân viên để có kế hoạch phát triển nhân sự phù hợp. Phân biệt được các nhân viên cho phép bạn:

  • Có được mong đợi công việc phù hợp.
  • Phác thảo những kế hoạch phát triển phù hợp.
  • Giúp nhân viên quản lý nghề nghiệp. Thiết kế một chương trình phát triển phù hợp với những nhu cầu cụ thể của mỗi cá nhân nhân viên giúp nhân viên tối đa hóa cơ hội thành công tại nơi làm việc trong cả hiện tại và tương lai.
  • Xây dựng cơ sở nền tảng tốt hơn cho sự thành công của công ty.

Phân loại nhân viên

Nhiều công ty phân loại nhân viên dựa vào kết quả thực hiện công việc thành 03 nhóm:

  • Nhân viên hàng đầu: có thành tích xuất sắc vượt quá mong đợi, đóng góp nhiều cho công ty và thúc đẩy đồng nghiệp hoàn thành tốt công việc.
  • Nhân viên đáng tin cậy: có thành tích đáp ứng được mong đợi và kỳ vọng nhưng chưa xuất sắc.
  • Nhân viên kém: làm việc hời hợt, kết quả thực hiện công việc thấp hơn so với mong đợi.

Và các công ty thường chia tỷ lệ cho các nhóm trên: những nhân viên hàng đầu tốt nhất là chiếm 10 – 20%, nhân viên đáng tin cậy chiếm 60 – 80% và những nhân viên kém chỉ nên chiếm 10 – 20%.

Một cách khác để phân loại nhân viên là đánh giá công việc và tiềm năng của nhân viên. Bằng cách xem xét tiềm năng, bạn không phải chỉ xem xét quá trình đóng góp của nhân viên mà còn giá trị của nhân viên trong tương lai.

Sử dụng ma trận đánh giá công việc và tiềm năng

Giới thiệu về ma trận
Giống như là tên của ma trận, công cụ này giúp bạn đặt nhân viên của mình vào ma trận dựa vào kết quả thực hiện công việc và tiềm năng của họ. Mỗi ô trong ma trận là một cách phân loại nhân viên và sẽ có những hành động phù hợp.

Ma trận phân loại nhân viên

Đánh giá kết quả thực hiện công việc
Đầu tiên phải xác định mức độ thực hiện công việc của nhân viên thông qua sáu câu hỏi về thành tích.

Đánh giá kết quả công việc

Nhân viên sẽ được 01 điểm cho mỗi câu trả lời có. Mức độ thực hiện công việc của nhân viên được xác định bằng cách xem xét tổng số điểm: 0 – 2 điểm = thực hiện công việc kém; 3 – 4 điểm = thực hiện công việc trung bình; và 5 – 6 điểm = thực hiện công việc tốt.

Đánh giá tiềm năng của nhân viên
Tiếp theo, bạn sẽ đánh giá tiềm năng của nhân viên thông qua 10 câu hỏi về tiềm năng.

Đánh giá tiềm năng của nhân viên

Phần II: Xác định tiềm năng

Với mỗi câu trả lời có, hãy cho nhân viên một điểm. Nếu như bạn không chắc chắn, tốt nhất là hãy cho điểm nhân viên bằng cách trả lời “có”. Mức độ tiềm năng của nhân viên được xác định bằng cách tính tổng số điểm mà nhân viên có được: 0 – 3 điểm = tiềm năng ít; 4 – 7 điểm = tiềm năng trung bình; và 8 – 10 điểm = tiềm năng cao.

Đặt nhân viên vào ma trận
Nhân viên sẽ được đặt vào các ô từ 1 đến 9. Những ô này sẽ được phân chia như sau:
• Ô 2, 3 và 6 = nhân viên hàng đầu.
• Ô 1, 4 và 5 = nhân viên tốt.
• Ô 7, 8 và 9 = nhân viên kém.

Đặt nhân viên vào ma trận phân loại nhân viên

Sử dụng vị trí trong ma trận để xác định bước tiếp theo

Khi bạn đã đặt được nhân viên vào ma trận Thực hiện công việc và tiềm năng, bước tiếp theo là phải xác định những hành động thích hợp cho mỗi nhân viên.
Bạn cần phải xem xét những hướng dẫn bên dưới sau khi đã phân loại nhân viên:

  • Đầu tư nhiều vào những nhân viên hàng đầu (vị trí 2, 3, và 6). Những nguồn lực nào mà bạn sẽ đầu tư cho nhân viên để giữ nhân viên luôn có thách thức phù hợp? Những động lực nào mà bạn sử dụng để giữ cho nhân viên hài lòng? Hãy suy nghĩ về các cách thức khác để khuyến khích nhân viên và giúp họ phát triển nhanh chóng.
  • Cố gắng công nhận và phát triển những nhân viên tốt (vị trí 1, 4 và 5). Bạn có thể làm gì để đảm bảo nhân viên hài lòng và sẵn sàng làm việc? Xem xét cho họ những cơ hội để phát triển trong bộ phận và công ty của bạn.
  • Cuối cùng, hành động quyết đoán đối với những nhân viên kém, những người thiếu năng lực (vị trí 7, 8 và 9). Xác định trong bộ phận của bạn những người thiếu năng lực và liên tục làm việc kém. Bạn có thể làm gì để đảm bảo rằng kết quả làm việc của nhân viên đáp ứng mong đợi hay những công việc thích hợp với nhân viên nhất?

Kỷ Yếu Ngày Nhân Sự Việt Nam - Eduviet.net

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận